• Golemo logo

    Веб платформата Сиромаштија е креиранa и одржуванa од страна на Finance Think, во рамки на истражувачката програма Развојна Економија.

  • USAID-logo

    Оваа веб платформа  е овозможена со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Содржината на веб платформата е одговорност на авторите и не ги изразува ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите Американски Држави.